Työnohjauspalvelu Leila Leimala

 

Etusivu

Työnohjaus

CV

Uutiset

Yhteystiedot

 

 

 

 

 


Työnohjausta lähiesimies-, asiakas-, tutkimus-, opetus- tai potilastyötä tekeville työntekijöille ja esimiehille, jotka toimivat julkisella tai yksityisellä sektorilla tai järjestötytössä.


Työnohjaus on oman työn ja työhön liittyvien suhteiden jäsentämistä ja työn perustehtävän tarkastelua ja työn kehittämistä.
Tätä kautta työtyytyväisyys tulee näkyväksi.

Työotteeni työnohjauksessa on asiakaskeskeinen ja muotoutuu prosessin kuluessa.
Keskustelun lisäksi käytän kehittämistehtäviä, toiminnallisia menetelmiä: rooleja, draama- ja NLP-harjoituksia sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Jokainen koulutus- ja työnohjausprosessi muotoutuu oman näköisekseen ja sovimme yhdessä työnohjauksessa olevien kanssa työskentelymuodoista.
Työnohjaus voi olla kestoltaan pitkä tai lyhyt prosessi.

 

 

TYÖNOHJAUSPALVELU Leila Leimala
Työhuone: Sirkkalankatu 10C, Turku
Postiosoite: Sirkkalankatu 16 b A 17, 20500 Turku
Puhelin: 040 5517601
tyonohjaus@leimala.fi